Když se stane neštěstí

Přidáno 13.10.2009

Nechodí po horách, ale po lidech, praví o tomto tématu lidová moudrost. Díky mánii sdělovacích prostředků, které nám denně servírují značnou porci krvavých historek, už osobní či hromadné katastrofy vnímáme jako kulisu, pozadí našich vlastních životů. Ale jen do chvíle, než se něco zlého stane nám, naší rodině. Citová strast je ovšem nenahraditelná. S každou takovou událostí je však ještě spojena újma finanční. Pokud je za to někdo odpovědný, je povinen škodu nahradit. Výši náhrady stanoví zákon, jak se můžete dočíst v článku Gabriely Klimánkové Kolik stojí život. 
Co se však stane, když k neblahé události dojde nezaviněně? Anebo bude viník zjištěn, odsouzen nahradit způsobenou škodu, avšak nemá dostatečný příjem ani majetek, aby tomuto závazku dostál? V obou případech nepomůže nic jiného, než vlastní zajištění. A to takové, které nahradí pokud možno úplně příjem, který rodině poškozená osoba přinášela.
Pojistné částky pro případ smrti, invalidity a dlouhodobé nemoci či léčení po úraze je třeba koncipovat dle výše ročního příjmu dotčené osoby, přičemž platí, že kapitál ve výši jednoho milionu korun přináší roční výnos cca padesát až šedesát tisíc korun. V měsíčním vyjádření to znamená čtyři a půl až pět tisíc korun renty. Má-li moje rodina kromě příjmů ze zaměstnání či podnikání ještě nezávislé zdroje, jako jsou pronajímané nemovitosti, majetek v podnikání či kapitálové investice, mohu o tyto částky pojištění snížit. Jestliže tedy můj čistý příjem činí např. 20 000,- Kč, měl bych být pojištěn pro případ smrti na 4 000 000,- Kč. Odečteme-li snížení spotřeby domácnosti, protože jedna osoba chybí, mohu jít o milion níže. U invalidity však ke snížení nákladů nedojde, možná se o něco zvýší, proto by pojistná částka měla zůstat stejná.
A teď se zkuste zamyslet nad svou vlastní situací v této oblasti. Podívejte se na své pojistky, nebo raději na pojistné částky na nich napsané. Odpovídají alespoň přibližně výše uvedenému? Dovolím si tvrdit, že nikoli. Např. 80% pojistných částek pro případ smrti v ČR se pohybuje kolem hodnoty 300 000,- Kč. Při průměrném výkonu balancovaného portfolia 6% p.a., do něhož byste mohli tyto peníze umístit, vychází roční renta na 18 000,- Kč, což je 1 500,- Kč měsíčně. Opravdu si myslíte, že takový příjem něco znamená v rodině, která právě přišla o svého hlavního živitele? Anebo to za vás vyřeší někdo jiný?
Opačná situace nastává, pokud jste to vy, kdo způsobil jinému újmu a je povinen ji dle zákonných ustanovení nahradit. Pak můžete sáhnout do úspor, zaplatit milion či dva a odsunout vlastní finanční nezávislost do nedohledna. Pokud je ale vaše finanční zásoba nedostatečná, dojde k exekuci majetku a obstavení platu či příjmů z podnikání. Anebo máte pojistku za čtyři stovky ročně pro celou rodinu a klidný spánek k tomu. Máte?